Bibliografi – tema pakistan / pakistanere / norsk-pakistanere

Jeg elsker bibliografier. Tidligere ble bibliografier utgitt i bokform, og det kunne være ganske spennende å gå på jakt i slike oversikter. Mens nå, det gjaldt sikkert i gamle dager også, er bibliografier ikke så veldig kjente. De fleste vet kanskje ikke hva en bibliografi er en engang.

Vel, i følge Store norske leksikon er en bibliografi «en systematisk fortegnelse over dokumenter ordnet etter bestemte prinsipper.» (Engelstad et al., 2023). Og det kan være en oversikt over hva som helst. Likevel er det nok mest bruk i bibliotekfaglig sammenheng, av bibliotekarer, og sikkert i all hovedsak for bibliotekarer og forskere. Spesielt interesserte med andre ord. Men det kan hende at tematiske bibliografier kan være en måte å få folk interesserte i bestemte temaer. Hvis en person er interessert i et bestemt fotballag, eller en bestemt musiker, vil vedkommende helt sikkert også være interessert i en oversikt over bøker og filmer som på en eller annet måte handler om det fotballaget eller den musikeren.

Her er tittelen ganske avslørende, og det med hensikt slik at det skal være lett å forstå hva dette innlegget handler om. Hensikten med denne litt lange introduksjonen er å fortelle litt om hvilke prinsipper jeg har brukt for å lage denne bibliografien. Og ikke minst for at leseren kanskje også lærer noe nytt.

Temaet, eller temaene, for bibliografien er Pakistan / pakistanere og norsk-pakistanere. Primært har jeg fokusert på bøker, sekundært på andre medier som film, tv-serier og annet. Jeg har bevisst valgt å ikke ta med avisartikler i denne oversikten fordi omfanget hadde blitt litt mye. Dessuten bør det være en egen oversikt med bare avisartikler. Kanskje en dag vil jeg lage også det, inshallah. Oversikten er alfabetisk sortert etter forfatter (siden fokuset her er på bøker) i kildehenvisningsstil APA-7.

Oversikten inneholder bøker som handler om Pakistan, pakistanere og norsk-pakistanere. Hovedvekten vil i utgangspunktet ligge på norsk-pakistanere. Jeg vil også inkludere bøker skrevet av norsk-pakistanere, selv om bøkene tematisk handler om andre ting. Oversikten er også dynamisk, det vil si at jeg fortløpende vil oppdatere bibliografien, og siste oppdateringsdato vil stå i starten av oversikten. Håper andre vil finne denne oversikten nyttig. Og er det en bok du savner så vil jeg veldig gjerne at du sender meg en epost (post@assadnasir.com).

Engelstad, K., Langeggen, D., & Redse, T. (2023). Bibliografi. I Store norske leksikon. http://snl.no/bibliografi

Bibliografi – tema pakistan / pakistanere / norsk-pakistanere

Oppdatert 27.03.2023

Abbas, G., & Østli, K. S. (2022). Gudfaren: Om B-gjengen, integrering og livet i den kriminelle underverdenen (1. utgave.). Cappelen Damm. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999920320898102202″

Ahsan, A. (2007). Regnbønnen: Et liv i kontraster. Andresen & Butenschøn. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:990717437074702202″&mediatype=bøker

Ali, M.-R. (2015). Trusselen fra IS: Terror, propaganda og ideologi. Kagge. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:991517280464702202″&mediatype=bøker

Ali, M.-R. (2018). Iran og det nye Midtøsten. Kagge. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999919917872102202″&mediatype=bøker

Asmervik, S. (1977). Og så kom vi til Norge-. Gyldendal. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:998902358304702202″&mediatype=bøker

Bjørklund, T., & Bergh, J. (2013). Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge: Partivalg, valgdeltakelse, representasjon. Cappelen Damm akademisk. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:991307115194702202″&mediatype=bøker

Boe, L. H. (2012). Bokhandleren på Grønland: Meningers mot mellom to kulturer. Cappelen Damm. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:991216004834702202″&mediatype=bøker

Bokhari, L. (2010). Hellig vrede: Min reise gjennom Pakistan. Gyldendal. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:991019822834702202″&mediatype=bøker

Bokhari, L., & Eidem, Å. (2015). Arven etter far: Fillerya som ble en stor skole ([Foreløpig utg.].). Gyldendal. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:991515629464702202″&mediatype=bøker

Choudry, F. N. (2010). Hvor kommer du fra? Kolofon. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:991006584074702202″&mediatype=bøker

Engelstad, K., Langeggen, D., & Redse, T. (2023). Bibliografi. I Store norske leksikon. http://snl.no/bibliografi

Farooq, A. K. (2016). Mine brødre. Aschehoug. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999919859978602202″&mediatype=bøker

Fougner, J. (2005). Under fortellingstreet: Eventyr fra Pakistan til Norge. Universitetsforl. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:990506382974702202″&mediatype=bøker

Gilani, A. (2018). En muslimsk mors kamp. Vigmostad Bjørke. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999919920101602202″&mediatype=bøker

Gundersen, G. B. (1975). Vi er så gode så: Fra mine Fremmedarbeidernotater (Bd. 42). Aschehoug. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:998110377034702202″&mediatype=bøker

Hansen, D. (2012). Radical rhetoric-moderate behavior: Perceptions of Islam, shari’a, and the radical dimension in urban Pakistan. Tapir.

Haq, I. (2009). Skylappjenta. Cappelen Damm. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:990924903014702202″&mediatype=bøker

Haq, I. (2021). Uelsket: Roman (1. utgave.). Cappelen Damm. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999920165202602202″&mediatype=bøker

Haq, I., & Hagerup, H. (2019). Hva vil folk si (1. utgave.). Cappelen Damm.

Hussain, A., & Fjeldbraaten, I. (2015). Hvis jeg var hvit hadde jeg ikke skrevet denne boka. Cappelen Damm. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:991509845024702202″&mediatype=bøker

Hussain, K. (1986). Pakkis. Tiden. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:998621248084702202″&mediatype=bøker

Hussain, R. (1987). Vi leker sammen: Norske og pakistanske leker. Cappelen. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031106055

Høydal, H. F. (2022). Abida Raja: Frihetens øyeblikk. J.M. Stenersens forlag A.S. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999920320195902202″

Ishaq, B. (2017). Hvem snakker for oss?: Muslimer i dagens Norge—Hvem er de og hva mener de? Cappelen Damm. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999919895397002202″&mediatype=bøker

Karim, N. (1996). Izzat: For ærens skyld. Cappelen. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999624028774702202″&mediatype=bøker

Khan, M. (2009). Tilbakeblikk: Da pakistanerne kom til Norge. Pax. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:990924251514702202″&mediatype=bøker

Khan, M. (2011). Skitten snø. Aschehoug. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:991126103154702202″&mediatype=bøker

Khan, M. (2013). Fra Oslo til Lahore. Aschehoug. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:991320107204702202″&mediatype=bøker

Khan, M. (2015). Når du minst venter det. Aschehoug. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:991508401014702202″&mediatype=bøker

Khan, M., & Khan-Østrem, N. (Red.). (2011). Utilslørt: Muslimske råtekster. Aschehoug. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:991027597744702202″&mediatype=bøker

Khan, N. (2015). Da himmelen falt: Om retten til å velge hvem man skal gifte seg med. Pax. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:991443822534702202″&mediatype=bøker

Korbøl, A., & Midtbøen, A. (2018). Den kritiske fase: Innvandring til Norge fra Pakistan 1970-1973. Universitetsforl. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999919957896702202″&mediatype=bøker

Kornmo, T. S. M. (2019). Norsk nok: Mine, dine eller våre verdier. Gloria forlag. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999920001280902202″&mediatype=bøker

Kvam, R. (1971). Den billige arbeidskraften (Bd. 294). Pax. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999004462854702202″&mediatype=bøker

Lejon, E., & Baig, S. B. (1978). Bushra har to land. Samlaget. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999310616284702202″&mediatype=bøker

Lejon, E., & Baig, S. B. (1979). Bushra ke do watan. Samlaget. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:998020507604702202″&mediatype=bøker

Lien, I.-L. (1997). Ordet som stempler djevlene: Holdninger blant pakistanere og nordmenn. Aventura. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999703761464702202″&mediatype=bøker

Mahmood, K. (2020). Kampen om Kashmir. Giutbok.no. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999920109599002202″

Majid, S. (2020). Ut av skyggene. Aschehoug.

Modal, B. (1989). Bak sløret: To norske kvinner i Pakistan. Casa. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:998900055084702202″&mediatype=bøker

Mubashir, N. (2004). Mitt liv som Ola Noman. Kagge. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:990419295434702202″&mediatype=bøker

Mubashir, N. (2006). En Noman i Pakistan. Damm. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:990614884884702202″&mediatype=bøker

Mubashir, N. (2010). Oslostaner: En Bollywood-roman. Gyldendal. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:991012618964702202″&mediatype=bøker

Naqvi, A. R. (Red.). (2019). Third culture kids: Å vokse opp mellom kulturer. Gyldendal. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999919991473502202″&mediatype=bøker

Nasir, A. (2017). Kunsten å være pakkis. Kolofon. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999919873780702202″&mediatype=bøker

Nasir, A. (2021). Hva er galt med integreringsdebatten? (1. utgave.). Forlaget Nasir.

Rafiq, A. (2008). Utfordringer og muligheter. Cappelen Damm. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:990823920994702202″&mediatype=bøker

Raja, A. (2008). Talsmann. Aschehoug. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:990806184214702202″&mediatype=bøker

Raja, A. (2010). Dialog: Om vold, undertrykkelse og ekstremisme. Cappelen Damm. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:991013116484702202″&mediatype=bøker

Raja, A. (2021). Min skyld: En historie om frigjøring (1. utgave.). Cappelen Damm. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999920174088202202″&mediatype=bøker

Rehman, S. (2002). . Cappelen. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013081508151

Rehman, S. (2004). Mullaløft. Cappelen. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071106046

Rehman, S. (2009). Blåveis: Min vei ut av volden. Kagge. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011110906078

Rolfsen, U. I. (2012). Gass. Cappelen Damm. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:991200473224702202″&mediatype=bøker

Sajjad, T. A. (2021). Tandooristan: Fortellinger fra et overopphetet land. Frekk forlag.

Saleem, N. (2016). I morgen vi ler. Tigerforl. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999919840493402202″&mediatype=bøker

Shakar, Z. (2017). Tante UIrikkes vei. Gyldendal.

Shakar, Z. (2020). Gul bok: Roman. Gyldendal.

Shakar, Z. (2022). De kaller meg ulven: Roman. Gyldendal. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999920326201802202″

Sharif, G. (2020). Hør her’a! (1. utgave.). Cappelen Damm.

Tajik, H. (Red.). (2001). Svart på hvitt. Tiden. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:990115628704702202″&mediatype=bøker

Tajik, H. (2020). Frihet: En politisk og personlig historie. Tiden norsk forlag.

Zahid, W. (2013). På liv og død: En leges bekjennelser. Kagge. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:991320949404702202″&mediatype=bøker

Zahid, W. (2016). Hemmeligheten: Slik lever du godt – lenge. Kagge. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999919831302402202″&mediatype=bøker

Zahid, W. (2018). Hjerte for hjertet: Alt om kroppens iherdige motor. Gyldendal. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999919955392702202″&mediatype=bøker

Zaman, K. (1999). Norge i svart, hvitt og brunt: En multikulturell mosaikk. Forum Aschehoug. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999913992344702202″&mediatype=bøker

Zaman, K. (2021). Den norske drømmen: Om bestefars Punjab, nyhetsjakt i farlig farvann og kjærligheten til landet vårt. Kagge forlag. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:999920160571802202″&mediatype=bøker

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s